• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: -2,5% i sep, Indonesien sänke

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighets- och infrastrukturfonden UB EM Frontier Real Assets retirerade 2,5 procent i september sett till basvalutan euro, vilket innebär att fonden noterar -30,5 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltarteam, som meddelar att Mexiko återigen hade en stark månad med en uppgång på 7 procent. Andra länder i regionen var i stället ned och indonesiska bolag lyfts främst fram efter ett tapp om 10 procent.

“Ekonomisk data fortsatte att överraska på uppsidan, men några indikatorer uppvisar något lägre tendenser på en v-formation jämfört med hur det såg ut under sommarmånaderna”, skriver förvaltarna.

Fonden uppges ha reducerat sin vikt i asiatiska samhällsnyttiga bolag under månaden, och planerar att sätta de inkomna likviderna i arbete i asiatiska REIT:s.

image

Fondportföljens fördelning mellan sektorer per den 30 september. Med “utilities” avses samhällsnyttig verksamhet. (Källa: United Bankers)

Rapportsäsongen för det tredje kvartalet börjar närma sig och förvaltarna noterar att det kommer vara av intresse att se hur vinstestimaten kommer att röra sig.

“Värderingarna är fortfarande förhöjda sett till historisk standard då p/e ligger på 23 respektive 18 procent över 5-årssnittet för MSCI World och MSCI EM. Låga räntenivåer stödjer dessa premiumvärderingar, men vinsttillväxten måste realiseras eftersom multipelexpansionen redan existerar”, resonerar förvaltarteamet.

Fondportföljens framåtblickande direktavkastning uppgick till 4,3 procent vid utgången av september, att jämföra med 2,5 procent för MSCI Emerging Markets, enligt rapporten. Fonden har 77 innehav, med regeln att inget innehav ska överstiga 3 procent av kapitalet. En tydlig skillnad mot jämförbara aktieindex är att UB EM Frontier Real Assets väljer bort exponering i Kina, Taiwan och Sydkorea.

image

Fondens tio största innehav per den 31 augusti 2020. (Källa: United Bankers)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR