• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: -1,6% i sep, Mexiko höll emot

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden UB Nordamerika REIT backade 1,6 procent i augusti i basvalutan euro, vilket innebär en nedgång om 28,0 procent hittills i år.

Det framgår av en månadsrapport, där förvaltningsteamet meddelar att Mexiko gick bättre än Kanada under månaden med en avkastning om 7,0 procent respektive -4,0 procent. Dock sågs en uppstuds inom sjukvårds-REIT:s, medan kontorssektorn sjönk med cirka 5 procent.

“Efter en snabb återhämtning från marsnedgången har den noterade fastighetsmarknaden utvecklats i sidled de senaste månaderna. Kreditspreadar har lättat och disciplinerade fastighetsbolag kan åter låna till fördelaktiga räntor. Hur som helst krävs mer bevis i form av fastighetstransaktioner för att avgöra de rätta värdena i en post-covid-värld”, skriver United Bankers-förvaltarna.

Gällande portföljtransaktioner har fonden rebalanserat inom delsektorerna kontor och detaljhandeln, framkommer det. Förvaltarna konstaterar att nedåtpress i närtid på hyror har tryckt ned värderingarna inom lägenhetssektorn, och menar att marknaden verkar vara överdrivit pessimistisk kring lägenhets-REIT:s, när man tar hänsyn till transaktioner på senare tid, solida balansräkningar samt kostnader för långfristiga lån.

Portföljen uppges handlas till en rabatt om 8 procent mot innehavens nettoandelsvärden, har en direktavkastning på 5,1 procent och en ebitda-avkastning (ebitda genom enterprise value) på 5,9. UB Nordamerika REIT innehöll vid utgången av augusti 77 innehav, varav 94 procent är renodlade REIT:s.

image

Fondens tio största innehav. (Källa: United Bankers)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR