Norska oljefonden: +412 miljarder nok under tredje kvartalet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norska statens pensionsfond utland, världens enskilt största fond även känd som oljefonden, avkastade 4,3 procent under det tredje kvartalet, motsvarande 412 miljarder norska kronor, framgår av ett pressmeddelande från Norges Bank Investment Management på torsdagen.

Avkastningen på fondens aktieinvesteringar var upp 5,4 procent, medan investeringar i onoterade värdepapper var +0,9 procent och ränteinvesteringarna var även de positiva med +1,1 procent. Fondens totala avkastning var tre baspunkter lägre än jämförelseindex, framkommer det.

Under första halvåret 2020 noterade oljefonden en negativ avkastning om -3,4 procent.

“De finansiella marknaderna var fortsatt påverkade av orsäkerheter kring coronaviruset. Trots det levererade aktiemarknaderna en bra avkastning, mycket tack vare en stark utveckling inom den amerikanska tekniksektorn”, säger vd Nicolai Tangen.

Den norska kronan stärktes mot flera av världens stora valutor, vilket bidrog till att fondens värde backade med 97 miljarder norska kronor. Uttagen ur fonden under det tredje kvartalet uppgick till 105 miljarder norska kronor.

Fondvärdet var per den 30 september i år 10.610 miljarder norska kronor, varav 70,7 procent var investerade i aktier, 2,7 procent i onoterat och 26,6 procent i räntebärande papper.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR