• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Euro High Yield Bond: -0,91% i sep, minskat riskexponering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Euro High Yield Bond backade 0,91 procent i september sett till basvalutan euro, och noterar därmed -1,75 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) tappade 0,63 procent under månaden, vilket innebär -2,87 procent sedan årsskiftet. Siffrorna gäller i basvalutan euro.

Det framgår av en månadsrapport signerad fondförvaltarna Alexis Renault och Frauke Wolkewitz.

image

Utveckling för fonden (turkos) och jämförelseindex (mörkblå) sedan fondstarten år 2000. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

“Risk-av-läget intensifierades under månadens andra halva, mot bakgrund av att ökande covid-19-infektionsfall signalerar en andra bred infektionsvåg och fler restriktiva åtgärder från nationella och lokala regeringar”, skriver förvaltarna.

Politisk osäkerhet föreligger

Utöver virusspridning pekar förvaltarna på flera kommande splittrande politiska händelser som bidrar till osäkerhet på marknaderna, och som medförde negativt sentiment i september. Här nämns presidentvalet och ett nytt stödpaket i USA samt brexit. Förvaltarna noterar dock att marknaderna stabiliserades under de sista dagarna i september. Primärmarknadsaktiviteten (nyemissioner av obligationer) uppges ha återupptagits under månaden men fortfarande befinna sig på dämpade nivåer.

Fortsätter undervikta covid-drabbade sektorer

Fonden minskade sin riskexponering något under månaden samt vidhöll sin underviktspositionering i cykliska och covid-drabbade sektorer såsom resor & nöjen, sällanköpsvaror och råvaror. Fonden håller överviktpositioner i defensiva branscher som är mindre påverkade av coronaviruset, till exempel telekom. Portföljen har ett beta på omkring 1, enligt rapporten. image

De tio emittenter med störst vikt i fondens portfölj, samt de huvudsakliga derivat som återfinns i fonden, per den 30 september 2020. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR