Skagen Global: +4,5% under 3:e kvartalet när pandemioron avtog

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknaden fokuserar på hur snabbt världen kan öppnas upp igen, hur stor risken för en andra våg är, samt utgången i det amerikanska valet. Det flesta marknader avslutade det tredje kvartalet på högre nivåer, så även aktiefonden Skagen Global.

Det skriver portföljförvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen i en kvartalsrapport för aktiefonden Skagen Global gällande tredje kvartalet.

Skagen Global steg med 4,5 procent i svenska kronor, men ligger på -0,8 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) har presterat 3,5 respektive -2,3 procent för motsvarande perioder.

image

De portföljinnehav i Skagen Focus som stod för bäst respektive sämst avkastningsbidrag under det tredje kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

E-handel drev resultat

Fonden utgörs av 33 innehav, med drygt 80 procent av exponeringen mot den amerikanska marknaden, vilket är en klar övervikt mot index. De tre bäst presterande bolagen under tredje kvartalet blev DSV Panalpina, Nike och Abbot Laboraties, framgår det av rapporten.

“Danska logistikbolaget DSV Panalpina har gynnats av fortsatt tillväxt inom e-handel och effektiva transporter”, skriver fondförvaltarna.

E-handeln var orsaken till ett starkt kvartal även för Nike, som slog förväntningarna:

“Nikes ökade direktförsäljning bör driva upp både försäljning och marginaler de kommande åren”, kommenterar förvaltarna.

Inställda evenemang dyrt för försäkringsbolag

På nedsidan toppar Beazley, Hannover Rueck och Baxter International. Beazley föll på negativa nyheter om att bolaget har drabbats av stora försäkringskrav för inställda evenemang. Bolagets kapitalbuffert är nu tillbaka på ungefär nivån den var på före vårens kapitalresning, skriver förvaltarna.

“Med anledning av den oväntade utvecklingen har vi följt vår riskhanteringsplan och minskat innehavet i Beazley”, skriver fondförvaltarna.

Både Hannover Rueck och Baxter International rapporterade svagare kvartalsresultat än förväntat, främst på grund av hur covid-19 har påverkat verksamheterna enligt förvaltarna.

Under kvartalet har fyra bolag fått lämna portföljen; Ageas, JP Morgan, Pernod Ricard och CME Group. Ett nytt bolag har tillkommit, i form av MSCI, som fondförvaltarna menar är en långsiktigt god investering:

“Den skalbara affärsmodell med bred vallgrav, kombinerat med optioner på ESG, gör MSCI till en attraktiv och undervärderad investeringsmöjlighet över flera års sikt”, skriver fondförvaltarna.

Fondförvaltarna utesluter inte att fler bolag kan tillkomma framöver:

“Om fundamenta i något av våra innehav skulle försämras, har vi en attraktiv pipeline av kandidater som kan utmana om deras plats”, avslutar fondförvaltarna.

Läs mer hos Skagen fonder


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR