• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: +0,9% i sep, begränsade hyresreduceringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden Baltic Horizon Fund, noterad på Stockholmsbörsen, steg 0,9 procent i september. Sedan årsskiftet noteras emellertid ett tapp på 16,3 procent per den 30 september.

image

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i september. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

I likhet med fondens utveckling på Stockholmsbörsen steg även nettotillgångsvärdet (NAV), men med mer blygsamma 0,5 procent, till 1,2247 euro per andel. NAV påverkades negativt av rörelser för fondens “kassaflödesreserv-hedge”, men lyftes av rörelseutvecklingen för fondens fastigheter.

Konsoliderade hyresintäkter för de första nio månaderna av 2020 landade på 15,2 miljoner euro, vilket var 1,6 miljoner (eller 11,8 procent) mer än under samma period föregående år, framkommer det.

“Den starka tillväxten var främst driven av förvärven av Galerija Centrs och North Star, som hade en positiv effekt på koncernens nettohyresintäkter jämfört med året innan, om än tillväxten i hyresintäkterna avtog under året till följd av de hyreslättnader som beviljats hyresgäster under covid-19-pandemin”, skriver förvaltaren Tarmo Karotam.

Den direkta covid-19-påverkan på hyresintäkterna under september uppges varit begränsad till endast temporära hyresreduceringar om 100.000 euro, vilket förvaltaren påpekar är signifikant lägre jämfört med reduceringarna under det andra kvartalet 2020.

Vid slutet av september uppgick fondens kassa till 8,4 miljoner euro, att jämföra med 9,8 miljoner euro vid årsskiftet, en summa som förvaltaren konstaterar är tillräcklig för att fylla fondens likviditetsbehov.

Under månaden har fonden investerat 400.000 euro i den pågående byggnationen av kontorsfastigheten Meraki, framkommer det.

I portföljen finns för tillfället 15 kommersiella fastigheter till ett värde kring 371 miljoner euro, per den sista december 2019. Fastigheterna beräknas generera runt 23 miljoner i rörelseresultat, vilket ger en portföljavkastning över 7 procent, enligt Baltic Horizon.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR