• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: +1,1% 3kv, trend lägre marknadsräntor i DM intakt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden Jupiter Dynamic Bond ökade med 1,1 procent i det tredje kvartalet 2020, samtidigt som jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg med 1,7 procent. Sett till september avkastade fonden +0,2, medan jämförelseindex noterade -0,4 procent. Fonden har sedan årsskiftet stigit med 4,1 procent, att jämföra med index som har backat 0,1 procent. Siffrorna gäller i basvalutan euro.

Det framgår av en kvartalskommentar från fondförvaltarna Ariel Bezalel och Harry Richards.

image

Utveckling för fonden och jämförelseindex de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

“Givet den osäkra och deflationära situationen tror vi att en hälsosam allokering inom AAA-ratade statsobligationer förblir befogat. Samtidigt i företagskreditmarknaden, givet den stödjande centralbankspolitiken, fokuserar vi på bolag med robusta affärsmodeller som kan stå emot osäkerheterna framöver”, sammanfattar förvaltarna fondens ståndpunkt för tillfället.

Tagit in Netflix som visar upp starka kassaflöden

Fondens high yield-allokering, särskilt inom den brittiska finanssektorn, uppges ha presterat väl under kvartalet, mot bakgrund av investerares fortsatta jakt på ränteavkastning. Fonden ökade sina high yield-innehav under perioden, bland annat i Netflix. Förvaltarna menar att bolaget fortsätter att se starka kassaflöden och har en god chans att säkra en investment grade-rating i närtid, vilket skulle kunna innebära betydande uppsida i obligationerna. Fonden köpte euro-denominerade obligationer i bolaget, vilka vid inköpet handlades till en högre spread än dollar-obligationerna.

Ser högre räntor inom statsobligationer som tillfälligt

Fondens långdaterade amerikanska och australiska statsobligationer tyngde avkastningen i det tredje kvartalet. Förvaltarna bedömer dock att de senaste månaderna utgör en rekyl i vad som fortsatt kommer att vara en stark trend mot lägre marknadsräntor i utvecklade länder. Av den anledningen ökade fonden sitt innehav i australiska statsobligationer i september.

“Vi fortsätter att vara ‘bullish’ på statsobligationer trots de mycket låga räntenivåerna: Federal Reserves nya policy att periodvis tillåta högre inflation kan inte mötas om reala räntor tillåts stiga. Räntorna kan bara gå upp till en viss nivå i en så här pass högt skuldsatt värld”, skriver Ariel Bezalel och Harry Richards.

Förvaltarna utvecklar resonemanget:

“Vidare ser utsikterna för den ekonomiska återhämtningen ut att ha försämrats och för att inflationen ska kunna stiga krävs en kraftig återhämtning i ekonomisk aktivitet. Vi vidhåller synen att demografi är en kraftfull långsiktig tillbakatryckare av statsobligationsräntor, och att den enorma ökningen av skuldnivåer till följd av krisen troligen kommer att förbli en bromskloss för ekonomier en tid framöver”, skriver förvaltarduon.

Fondens valutaexponering mot den amerikanska dollarn utvecklades negativt under kvartalet. Förvaltarna menar dock att denna exponering är en bra “svansrisk-hedge” mot en eventuell återgång till ett riskaverst marknadsläge, särskilt om en allvarlig andra våg av covid-19 inträffar.

Fokuserar på “national champions” inom finans

Gällande fondens exponering inom finansbolagskrediter, som gick bra i kvartalet, meddelar förvaltarna att de stora stöden för det finansiella systemet och banksektorn har gynnat utvecklingen för samtliga bankkrediter. Däremot förutspår förvaltarna en mer blandad situation i sektorn framöver, i takt med att företagskonkurser börjar påverka bankers balansräkningar. Fondens svar på detta är att koncentrera sin exponering till välkapitaliserade “national champion”-banker som bör ha den finansiella hälsan att rida ut den ekonomiska nedgången. Dessa banker kommer också av myndigheter att klassas som systematiskt viktiga institutioner som är vitala för att upprätthålla kreditflödet till ekonomin när de ekonomiska förhållandena förbättras, lägger de till.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR