• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: +3,1% 3 kv, deltagit i THG Holdings IPO

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter European Growth steg med 3,1 procent i det tredje kvartalet, medan dess jämförelseindex (FTSE World Europe) ökade 0,4 procent. I september var fonden oförändrad samtidigt som jämförelseindex sjönk 1,4 procent. Hittills i år noteras en nedgång om 0,7 procent för fonden, att jämföra med en nedgång om 12,1 procent för index. Siffrorna gäller i basvalutan euro.

Det framgår av en kvartalskommentar från Jupiter European Growths fondförvaltare Mark Nichols och Mark Heslop.

image

Utveckling för fonden och jämförelseindex de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

“Europeiska aktiemarknader var i stort sett oförändrade i det tredje kvartalet. September markerade slutet på post-covid-uppstudsen på finansiella marknader, då aktiemarknader behöll sitt kortsiktiga fokus kring nyheter om coronavirus-restriktionernas effekter på den reala ekonomin, tillsammans med osäkerhet kring det amerikanska presidentvalet, särskilt som presidenten och många i hans inre krets infekterats”, skriver Mark Nichols och Mark Heslop.

IMCD klättrade efter förvärv i Indien

Bland fondens positiva bidragsgivare under kvartalet återfanns aktier som Adidas, Davide Campari, Kingspan och IMCD. I Adidas fall uppger förvaltarna att aktien steg mot bakgrund av konkurrenten Nikes upplyftande resultat, och det tyska sportmärket är enligt förvaltarna väl positionerat i den strukturellt växande sportvaruindustrin.

Specialkemikalieföretaget IMCD steg markant efter förvärvet av den indiska distributören Signet Excipients, som enligt förvaltarduon är ett snabbväxande kapitallätt (asset-light) företag med höga marginaler.

Davide Campari-aktien gynnades av motståndskraftig “off-trade”-försäljning, stark organisk tillväxt, en förbättrad marginal samt de långsiktiga utsikterna för strategiska förvärv, enligt förvaltarna.

Byggmaterialkoncernen Kingspan uppges ha stigit efter att omsättning och marginaler för det första halvåret var bättre än befarat. Bolaget ska ha kommunicerat att orderboken höll sig stabil trots begränsad visibilitet inför det fjärde kvartalet, samt att EU:s policybeslut att främja renoveringar bör vara understödjande på längre sikt.

Grenke och RELX tyngde utvecklingen

De främsta negativa bidragsgivarna under kvartalet var det tyska leasingbolaget Grenke och RELX, vars aktie sjönk som ett resultat av avbokningar inom dess utställningsdivision, enligt kommentaren.

Sett till sektorer kom de största positiva bidragen från verkstad och konsumentvaror, medan konsumenttjänster och finans var de svagaste sektorerna för fonden. Att fonden inte har några innehav inom olja & gas samt telekom var positivt för den relativa avkastningen.

Deltagit i IPO och nyemission

Mark Nichols och Mark Heslop meddelar att omsättningen (i termer av nyförvärv och avyttringar) bland portföljbolagen var modest. Fonden deltog i det brittiska e-handelsbolaget THG Holdings börsintroduktion och tecknade i IMCD:s nyemission som syftade till att förvärva Signet Excipients.

Pandemin skyndar på digitala trender

Förvaltarna bedömer att coronapandemin kommer att accelerera vissa långsiktiga tillväxttrender. Exempelvis uppges tillväxten av online-bankverksamhet ha fått en rejäl skjuts från ökat arbete hemifrån. En annan spaning som görs är att regeringar nu ökar sina investeringar inom den gröna ekonomin, som ett sätt att stimulera ekonomisk aktivitet.

Vidare menar Mark Nichols och Mark Heslop att ledande företag troligen kommer att accelerera sina planer att digitalisera och automatisera sina affärsprocesser. Som ett exempel på det senare nämns Adidas, som genom digitalisering förbättrar sin verksamhet och sin försäljning. Detta genom att gå från fysiska detaljhandelspartners mot att investera i sin egen hemsida och appar för att bygga en större vallgrav mellan sig själva och sina konkurrenter, enligt förvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR