Fonder: "Alla Afrikafonderna är döda" – Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Som mest innehöll de svenska Afrikafonderna 2,8 miljarder kronor, men de senaste fem åren har alla fem fonderna försvunnit. Efter att Tundra fusionerade sina aktiefonder i september finns nu bara bredare fonder hos de svenska fondföretagen, som investerar cirka 20 procent i Afrika. Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige.

Han påpekar att tidningarna för 10-15 år sedan ofta skrev om just Afrikafonder med budskapet om att hög avkastning borde vara möjligt baserat på förhoppningar om hög framtida ekonomisk tillväxt.

“Idag har vi facit. Alla de fem Afrikafonder med svensk anknytning som startade mellan 2006 och 2013 är nu nedlagda. Den sista som försvann var Tundras, som fusionerades med tre andra fonder i september”, meddelar Jonas Lindmark.

Negativ avkastning ligger troligtvis bakom döden för Afrikafonderna och snittavkastningen hos de utländska Afrikafonder som finns kvar är minus 0,8 procent per år de senaste tio åren, till stor del orsakat av fallande råvarupriser. I jämförelse kan man kolla på avkastningen för svenska globalfonder som i snitt avkastat drygt 11 procent per år.

Men han konstaterar samtidigt att flera andra fondkategorier har utvecklats lika dåligt utan att de lagts ned och han nämner Latinamerikafonder som ett exempel. Ännu en faktor som kan ha verkat i just Afrikafondernas nackdel är en liten fondförmögenhet, en fondförmögenhet som minskar när missnöjda sparare byter till andra fonder, plus att negativ avkastning också gör att kapitalet krymper.

“Även fast snittavgiften är hög (2,2 procent årlig avgift) räcker det inte för att betala både administration och lön till förvaltaren”, förklarar Jonas Lindmark.

Svenska Afrikafonder:

Namn Start Max förm,milj kr Max förm,datum Död
Simplicity Afrika maj 2006 543 dec 2010 okt 2018
Carnegie Afrika maj 2006 831 dec 2007 mars 2019
Swedbank Robur Afrika nov 2007 434 aug 2014 nov 2015
Nordea African Equity nov 2008 622 maj 2014 juni 2018
Tundra Frontier Africa maj 2013 403 april 2018 sept 2020
Summa 2833

Källa: Morningstar

“En tredje förklaring till svagt intresse och nedläggningar kan vara att många fondsparare upptäckte att Afrikafonderna då för 5-10 år sedan investerade mer än hälften av pengarna i ett enda land: Sydafrika. Och där dominerade stora gruvföretag och banker”, resonerar analyschefen.

Han poängterar dock att det som framförallt ligger bakom döden för Afrikafonderna är ändrade PPM-regler, när ett minimumkrav på förvaltat kapital för att få finnas kvar på fondtorget infördes i november 2018 klarade ingen av Afrikafonderna kravet.

De nu mer lågmälda förväntningarna på afrikanska marknaden menar dock analyschefen öppnar upp möjligheter, då låga förväntningar är lättare att överträffa.

“Därmed är det lite trist att svenska fondsparare idag knappt har chansen att satsa på Afrika. Det finns inte en enda Afrikafond att välja på bland 489 PPM-fonder. Alla de svenska är som sagt nedlagda. Hos Avanza finns en kvar, JPM Africa, och hos Nordnet även DWS Africa”, skriver han samtidigt som han meddelar att en möjlighet för att få exponering mot nystartade aktiemarknader i utvecklingsländer finns genom att investera i betydligt bredare fonder som ofta har “Frontier” i namnet och finns i kategorin “Tillväxtmarknader, nya”. Bland PPM-fonderna finns East Capital och Tundra, som innehåller ungefär 20 procent aktier börsnoterade i Afrika.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR