• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: -7,9% Q3, fortsatt tufft för värdeaktier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under kvartalet har spreaden mellan värde- och tillväxtaktier breddats ytterligare, till den grad att värdeaktiers relativa underprestation mot tillväxt är sämre än den under 30-talets depression och it-bubblan.

Det skriver fondförvaltaren James Clunie i en kvartalskommentar gällande det tredje kvartalet för aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return.

image

Fondens utveckling i euro jämfört med LIBOR 3 Month EUR (Källa: Jupiter AM)

“Det har varit extremt utmanande att bedriva en värdedriven process som vår i det här marknadsklimatet”, kommenterar James Clunie.

Korta portföljen stått för nedgången

Fonden minskade 7,9, procent i värde under tredje kvartalet. Jämförelseindex (LIBOR 3 Month EUR) stod under samma period relativt still på -0,1 procent. Sedan årsskiftet är fonden ner 21,7 procent, och jämförelseindex ner 0,3 procent. James Clunie kommenterar resultatet:

“Det stora delen av fondens negativa avkastning kom från den korta portföljen, som stod för -7,7 procent”, skriver James Clunie.

Främst var det korta positioner i Wayfair, Tesla, Nvidia och Netflix som drog ner avkastningen. Högt värderade amerikanska tillväxtbolag som dessa fortsatte att överprestera mot värdebolag, meddelar förvaltaren. Fonden har minskat sin position i Nvidia, samt stängt positioner i bolag som förvaltaren menar är fortsatt högt värderade, men saknar katalysatorer för kursfall, och nämner Facebook, Equinix, Danaher och Monster Beverage som exempel. I kontrast lyfter förvaltaren fram danska Ambu som en lyckad kort position under perioden.

I den långa portföljen stod Fresnillo för fondens största positiva bidrag under kvartalet. Gruvbolaget har gått starkt efter stigande guld- och silverpriser kombinerat med lägre omkostnader, framkommer det. I långa portföljen ställer sig även AP Möller-Maersk, Kingfisher, Burford Capital och NTT DoCoMo till skaran av vinnare. Både Burford Capitals och Kingfishers aktiekurser har fördubblats sedan mars.

Letar vändning för värdeaktier

James Clunie förväntar sig att marknadsläget där tillväxt värderas så mycket högre än värde kommer vända, men påpekar att det är svårt att förutsäga vilka faktorer som kan driva en sådan omställning. Ekonomisk återhämtning efter “chock-depression” skulle kunna vara en sådan faktor, inte minst för cykliska bolag, menar fondförvaltaren.

Även förvärv från stora bolag, som tenderar att ha medellång till lång horisont, skulle kunna vara en viktig faktor:

“Vi har 85 bolag i portföljen som alla ser billiga ut i en diskonterad kassaflödesanalys. Om vi har rätt i vår analys är flertalet av bolagen potentiella uppköpskandidater”, kommenterar James Clunie.

Det är dock inte väsentligt för fondens avkastning att spreaden mellan värde och tillväxt minskar. Bara en stabilisering av spreaden skulle innebära avkastning från spreaden i direktavkastning, där fondens långa portfölj har 4,09 procent, medan den korta har 1,16 procent, skriver James Clunie.

“Vi vet inte säkert om marknadsläget för värde jämfört med tillväxt redan håller på att ändras. Däremot tror vi att förväntad avkastning för en strategi som vår förmodligen aldrig har varit större”, avslutar James Clunie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR