Länsförsäkringar: Stärker sin plattform för fond-& aktiehandel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Länsförsäkringar investerar för tillväxt och implementerar en ny IT-tjänst för värdepappershandeln. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den nya plattformen ersätter Länsförsäkringars tidigare lösning för värdepapper och omfattar funktioner för orderläggning, clearing samt avveckling och stödjer samtliga kundkanaler och bankens backoffice, heter det. ’

“Det här är inte bara ett teknikskifte utan en del i vår satsning att växa på marknaden. Vårt mål är att öka intresset och insikten om vikten av ett långsiktigt sparande och ge kunderna rätt stöd för att de enkelt ska kunna hantera sina besparingar”, säger Eva Zetterdahl, chef Spara och Placera, Länsförsäkringar Bank.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR