SPP: Förvaltat kapital nu över 200 miljarder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pensionsjätten SPP passerade under tredje kvartalet 200 miljarder kronor i förvaltat kapital. Det framgår av ett pressmeddelande.

SPP redovisar ett resultat före skatt om 459 miljoner kronor hittills i år, jämfört med 544 miljoner kronor motsvarande period 2019. Inbetalda premier inklusive beståndsöverlåtelser växte med 62 procent, framkommer det. Ökningen i det förvaltade kapitalet hänförs till tillväxt i inbetalda premier, inklusive beståndsöverlåtelser som uppgår till 62 procent över året.

“SPP Fonder har under året haft ett starkt nettoflöde på 14 miljarder kronor, vilket är näst högst på den svenska marknaden”, skriver SPP.

Nyförsäljningen mätt i APE uppgick till 1.463 miljoner kronor (1.318). SPP:s totala förvaltade kapital uppgick per 30 september till 203 miljarder kronor, att jämföra med 191 miljarder kronor samma period ifjol.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR