• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +7,0% 3kv, ren energi växer

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth steg 7,0 procent under det tredje kvartalet men sett till endast september månad tappade fonden 0,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden backat 2,0 procent, sett i basvalutan euro. Fondens jämförelseindex (FTSE ET100) steg samtidigt 26,3 under kvartalet och noteras upp 39,5 procent för året.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltaren Charlie Thomas.

image

Utveckling för Jupiter Global Ecology Growth, samt dess jämförelseindex FTSE ET100 de senaste tio åren. (Källa: Jupiter AM

Fonden levererade ett starkt resultat under det tredje kvartalet, konstaterar förvaltaren som återigen hänför fondens underprestation mot index till att fonden inte äger elbilstillverkaren Tesla som står för den största vikten i jämförelseindex, och vars aktie har fortsatt gå starkt.

Positiva avkastningsbidrag kom från flera av portföljens sektorer och från fondens samtliga sju nyckelteman, men ren energi var återigen det tema som stod för de största uppgångarna för fonden under kvartalet. Sett till enskilda aktier lyfts Vestas fram som den bästa bidragsgivaren under perioden, följt av Orsted och First Solar. Ren energi uppges ha gått starkt senaste tiden tack vare en mer positiv fundamental utsikt för sektorn, men han nämner även att amerikanska presidentkandidaten Joe Bidens förslag om ett statligt investeringsprogram som ska bidra till att ge USA 100 procent grön el från 2035 ses som mer och mer troligt.

Bland portföljens sänken nämns National Express och East Japan Railway, som fortsatte att gå tungt i spåren av en oro för att en andra pandemivåg kan komma att påverka transportsektorn, framkommer det. Innehavet i East Japan Railway avyttrades i juli, men när det kommer till övriga kommunaltrafiksbolag anser förvaltaren att de troligtvis kommer straffas på kort sikt men att de är tillräckligt stabila för att överleva pandemin.

Gällande framtiden ser Charlie Thomas cirkulära investeringstrender som vitala. Under kvartalet har vikten av biologisk mångfald lyfts fram världen över och förvaltaren är positiv till att problemet med en minskande mångfald tas på allvar.

“Större fokus från tillsynsmyndigheter, konsumenter och företag för att bekämpa överdrivet avfall och överproduktion bör driva fram lösningar för en cirkulär ekonomi snabbare”, konstaterar Charlie Thomas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR