Alecta: Förvaltat kapital nu över 1.000 miljarder kronor

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det totala kapitalet som pensionsjätten Alecta förvaltar uppgår nu till 1.007 miljarder kronor enligt siffror för det tredje kvartalet 2020. Vid samma period föregående ur uppgick siffran till 928 miljarder kronor.

Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 2,4 procent under de tre första kvartalen 2020. Under femårsperioden fram till sista september 2020 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,3 procent i genomsnitt per år.

Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 2,1 procent under de tre första kvartalen 2020. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 5,5 procent. Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,08 procent (0,08).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR