Hedgefonder: Högsta inflödena under 3kv sedan 2018

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hedgefonder noterade inflöden om 13 miljarder dollar under det tredje kvartalet, vilket är det första kvartalet sedan 2018 som sektorn noterat nettoinflöden över huvud taget. Det skriver Reuters och hänvisar till data från Hedge Fund Research.

Det totala kapitalet som förvaltas av hedgefonder steg till 3,3 biljoner dollar vid slutet av september.

“Institutioner globalt gör framåtblickande avsättningar till hedgefonder, de förutser och positionerar sig för en kortsiktig osäkerhet i spåren av både covid-19 samt det amerikanska presidentvalet”, kommenterade Kenneth J. Heinz, chef för Hedge Fund Research.

Hedgefonder har kritiserats för höga avgifter och en avkastning som inte alls varit i linje med fonder som följer index, konstaterar Reuters. Hedgefonder hade en genomsnittsavkastning på 10,5 procent under 2019 medan en fond som skulle följt S&P-indexet skulle ha noterat en avkastning om 31,5 procent under samma period.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR