Placera: Fonden för att investera i husdjurstrenden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det har varit i det närmaste en explosion av husdjursägandet när vi tillbringar allt mer tid hemma i spåren av coronapandemin och nu finns en fond med tydligt husdjursfokus, Allianz Pet and Animal Wellbeing. Det framgår av en fondkommentar av Pär Ståhl, fondredaktör på Placera.

“Husdjursägandet ökar efterfrågan på bland annat djurfoder, djurförsäkringar, veterinärbesök, djurläkemedel och inte minst olika typer av tillbehör till våra fyrfotade vänner. För den som vill investera i den förstärkta husdjurstrenden finns det nu en fond med tydligt husdjursfokus”, skriver han.

Fondredaktören lyfter flera faktorer som ligger till husdjurstrendens fördel, bland annat en demografisk och social förändring där Millennials (födda på 1990-talet) tenderar att gifta sig senare och har flera husdjur för sällskap än tidigare generationer. Utöver detta har även ägandet av husdjur i Kina ökat.

“De flesta husdjursägare skulle beskriva sina husdjur som familjemedlemmar och de behandlas som sådana. Som en följd av detta sparar husdjursägare inte på olika typer av medicinska behandlingar eller ens livsmedel för sina älskade”, förklarar Pär Ståhl.

Den globala husdjursekonomin växer snabbt och som ett exempel tar Pär Ståhl upp marknaden i USA där spenderandet i sektorn växte med 5,3 procent i genomsnitt de senaste tio åren, vilket han konstaterar är betydligt mer än USA:s BNP-tillväxt som under motsvarande period hade en genomsnittlig tillväxt på 3,8 procent.

Allianz Pet and Animal Wellbeing investerar globalt i ett 30-tal aktier som gynnas av den allt starkare husdjurstrenden.

“Knappt två tredjedelar av fondens investeringar är i rena husdjursbolag, som amerikanska Trupanion som är verksamma inom husdjursförsäkringar och New Jesey baserade husdjurs- och boskapsmedicintillverkaren Zoetis”, framkommer det.

Sett till geografisk exponering står USA för den största delen, med en vikt om drygt 60 procent. Hittills i år har fonden stigit med 23 procent mätt i svenska kronor och avgiften ligger på 2 procent, vilket Pär Ståhl beskriver som en “väl tilltagen avgift”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR