Swedbank Robur: Gått från 1% till 5% i Garo under oktober

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har köpt fler aktier i elinstallationsbolaget Garo varefter innehavet uppgår till nästan 5,1 procent av aktierna och rösterna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande med anledning av att gränsvärdet för antal aktier och röster nu överstiger 5 procent.

Swedbank Robur hade 1,0 procent av kapitalet och rösterna i elinstallationsbolaget i slutet av september, men har nu gått över 5 procent efter köp om strax över totalt 400.000 aktier den 19 och 20 oktober, det visar statistik från ägardatatjänsten Holdings.

Den Robur-fond med ett ägande i Garo är Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR