March Edition 2018

Fonder Direkt lanserar ett nytt månatligt videoformat. Som namnet antyder ger programmet en överblick av nyheterna på fondmarknaden på engelska. Utöver detta tar programmet avstamp i en relevant fond från en av våra samarbetspartners.

I premiäravsnittet resonerar vi kring Fondbolagens Förenings senaste fondrapport, vi rankar de tre fonderna med bäst avkastning sedan årsskiftet, och kommenterar Morningstars betygförändringar. Vi tittar också närmare på en fond från en av Fonder Direkts samarbetspartners, Coeli.


Uppdragsvideo: Filmas och produceras av Fonder Direkt TV, en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt AB.