September Edition 2018

Understand why recent volatility has created a U-turn in investor sentiment.

Why are funds exposed to Brazil and Gold leading the way in growth? Learn what is negatively impacting the performance of India exposed funds at the moment and why Emerging Markets are deemed as unsettled right now.

UBS Equity China Opportunity fund is compared and contrasted - although it is down for the year so far, it is still ahead of its game.

Förstå varför den senaste tidens volatilitet lett till en U-sväng i investerarsentimentet.

Varför toppar fonder exponerade mot Brasilien och guld avkastningsligan på sistone?

Och vilka faktorer ligger bakom den svaga utvecklingen för Indienfonder samt den tuffa situationen för tillväxtmarknader i stort?

Vi tittar närmare på vår partner UBS aktiefond UBS Equity China Opportunity, som trots ett tufft år alltjämt ligger före sitt index.


Uppdragsvideo: Filmas och produceras av Fonder Direkt TV, en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt AB.