Skagen Global och Knut Gezelius

Här berättar portföljförvaltaren Knut Gezelius om hur aktiefonden SKAGEN Global arbetar för att hitta bolag som över tid kan generera värde till fondandelsägarna.


Uppdragsvideo: Filmas och produceras av Fonder Direkt TV, en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt AB.


TAGGAR