SKAGEN m2: Fastighetsförvaltaren om totalavkastning, räntor, självlagring och framgångsrecept

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Här förklarar den globala fastighetsfonden SKAGEN m2:s portföljförvaltare Michael Gobitschek varför fastigheter historiskt sett har gett en god totalavkastning samt vilka fördelar förvaltningens globala komponent för med sig. Michael Gobitschek adresserar även faktorer såsom stigande räntor och pekar på vikten av att fråga sig varför de stiger.

Han berättar vidare vad som lockar med segmentet självlagring, som är stort i Centraleuropa och USA men mindre utbrett i Sverige, och förvaltaren ger exempel på ett par bolag inom området som fonden har engagerat sig i.

Sist men inte minst besvarar Michael Gobitschek vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom fondens Citywire-utmärkelse som världens bästa globala fastighetsfond sett över tre år.


Denna video finns även som podcast

Uppdragsvideo: Filmas och produceras av Fonder Direkt TV, en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt AB.


TAGGAR