Danske Invests Andreas Dankel djupdyker i företagsobligationer

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Här ger Danske Invests chefsförvaltare Andreas Dankel en inblick i hur företagsobligationsmarknaden fungerar.

Hur skiljer sig perspektivet vid investeringar i företagsobligationer kontra aktieplaceringar?

Andreas Dankel går in på begreppet obligationsspecifik risk, förklarar det växande fenomenet gröna obligationer och ger sin syn på marknadsåret 2019.


Denna video finns även som podcast

Uppdragsvideo: Filmas och produceras av Fonder Direkt TV, en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt AB.