Fonder Direkt: East Capital om förvärven och fondmarknaden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Albin Rosengren, partner på East Capital Group, berättar om East Capital Groups växande verksamhet i och med de senaste förvärven. Är det en reaktion på den nya fondmarknaden som tagit form efter reformen av premiepensionssystemet eller är det ett försök att möta fondsparares jakt på låga avgifter?

Utöver detta tar Albin Rosengren även ståndpunkt i debatten kring aktiv och passiv förvaltning och säger sitt om förslaget för det andra steget i premiepensionsreformen.


Uppdragsvideo: Filmas och produceras av Fonder Direkt TV, en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt AB.