Baltic Horizon: Hur ser framtiden för kontor & detaljhandeln ut?

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Detaljhandeln har länge varit på tapeten då förändrade köpbeteenden satt press på fysiska butiker, en press som intensifierades när covid-19 gjorde intåg världen över. Pandemin har även spridit skräck i andra sektorer och det framtida behovet av kontor ifrågasätts exempelvis då allt fler jobbar hemifrån för att förhindra smittspridning.

I en intervju med Fonder Direkt delar förvaltaren Tarmo Karotam med sig av hur han upplevt att pandemin påverkat dessa sektorer, och hur framtiden kan tänkas se ut. Tarmo Karotams fond Baltic Horizon investerar i fastigheter i de baltiska huvudstäderna och han ger oss en insikt i hur det sett ut under året. Har hyrorna betalats, har deras vakanser ökat och är det en bra taktik att investera i kommersiella fastigheter för tillfället?

Bolag som nämns i intervjun: G4S, SEB


Uppdragsvideo: Filmas och produceras av Fonder Direkt TV, en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt AB.


TAGGAR