Danske Banks förvaltare om hållbara fonden Global Sustainable Future

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, frikopplad från Direkts övriga redaktion.

Global Sustainable Future är en ny global aktiefond med målet att skapa högre avkastning än det globala aktieindexet. Detta ska uppnås genom att fokusera på bolag som tydligt adresserar och arbetar för att lösa några av världens utmaningar definierade i några av FN’s hållbarhetsmål. 00:32 - The fund in a nutshell 02:48 - Focus area 05:11 - What to include/exclude in the fund 10:04 - About inflated asset prices 11:40 - Why you should invest sustainably 13:05 - Future of sustainable investments 13:58 - Covid-19s impact on sustainable investments 15:18 - Active ownership 17:27 - Performance of the fund so far


Uppdragsvideo: Filmas och produceras av Fonder Direkt TV, en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt AB.