Fastigheter/Coeli: Förvaltaren Jakob Pettersson och Newsecs Jan Wejdmark om marknadsläge och möjligheter

Hur ser läget och investeringsmöjligheterna ut på den svenska fastighetsmarknaden? Coelis fastighetsförvaltare Jakob Pettersson och Newsecs fastighetsexpert Jan Wejdmark reder ut begreppen i den här…

FD AkademiFD AKADEMI LanguageENGLISH

Four Asset Classes Broken Down - Learn more....

FD Akademi breaks down and explains the pros and cons of 4 main asset classes (cash, bonds, equities and property). We aim at explaining how each asset class works, and how you may choose to use each…

JP Morgan AM: George Gatch tar över som vd vid årsskiftet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren JP Morgan Asset Managements vd Chris Willcox kommer att lämna sin roll och efterträdas av George Gatch, som har 33 års erfarenhet inom JP Morgan Chase-koncernen.Det rapporterar branschsajten Institutional Investor, med hänvisning till ett internt meddelande från Mary Erdoes, vd för JP Morgan Asset and Wealth Management.Chris Willcox uppges stanna inom…

Läs mer…


H2O Allegro: Under översyn av Morningstar, förvaltarbolagets majoritetsägare Natixis faller på börsen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Makrofonden H2O Allegro har placerats under översyn av Morningstar, vilket innebär att fondens tidigare bronsbetyg för tillfället inte gäller.Bakgrunden är att en del av fondens kapital finns placerat i illikvida företagsobligationer i olika företag kopplade till den tyska entreprenören Lars Windhorst.Det framgår av en analys från data- och analysföretaget Morningstar…

Läs mer…


Skagen Fonder: "Över tid tror jag mer på aktiva fonder" - Investeringsdirektör UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Vilka är egentligen för- och nackdelarna med aktivt kontra passivt förvaltade fonder? Skagen Fonder reder ut begreppen och förklarar hur en investerare kan förhålla sig. Klicka på länken för att bli lite klokare och ta del av hur en aktiv förvaltare ser på faktorer som bland annat avgifter, risk och hållbarhet:https://www.skagenfonder.se/Nyheter/aktuellt/2019/maj…

Läs mer…


Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat…

Läs mer…


Coeli: "Federal Reserve målats in i ett hörn" UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Om USA och Kina närmar sig varandra i samband med G20-mötet nästa vecka är det positivt för marknaderna. Blir det istället tydligt att parterna står långt ifrån varandra kommer inte räntesänkningar vara tillräckligt för en fortsatt positiv aktiemarknadsutveckling, även om det minskar risken för kraftiga nedgångar.Det framhåller kapitalförvaltaren Coelis investeringschef…

Läs mer…


Handelsbanken Fonder: Flaggar för över 5% i Enea

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder har via förvärv av 500.000 aktier ökat sin ägarandel i mjukvarubolaget Enea till 6,14 procent av kapital och röster.Det framgår av ett flaggningsmeddelande.Innan aktieköpet ägde fondbolaget 706.000 aktier, motsvarande 3,59 procent av kapitalet, enligt data från Holdings. Vid årsskiftet uppgick ägarandelen till 0,51 procent av kapitalet, framgår vidare…

Läs mer…


Morningstar: Fonderna som fått guldbetyg av analytikerna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Data- och analysföretaget Morningstar bedömer löpande en mängd fonder utifrån de fem elementen investeringsprocess, avkastning, förvaltningsteam, ägarbolag samt pris. Denna mer kvalitativa bedömning är inte att förväxla med stjärnbetygen 1-5, som baseras på historisk avkastning relativt jämförbara fonder.För varje parameter tilldelas fonden antingen ett positivt, neutralt…

Läs mer…


Andra AP-fonden: Växlar ned ägandet i Vostok New Ventures

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den statliga pensionsfonden Andra AP-fonden har sålt 1,9 miljoner aktier i investmentbolaget Vostok New Ventures och äger därefter 2,9 miljoner aktier i bolaget, motsvarande 3,38 procent av kapital och röster.Det framgår av ett flaggningsmeddelande.Innan försäljningen uppgick fondens innehav till 4,8 miljoner aktier i Vostok New Ventures, vilket motsvarade 5,60 procent av…

Läs mer…


Första AP-fonden: Godtar familjen af Jochnicks Oriflame-bud

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Första AP-fonden ansluter till pensionskollegan Fjärde AP-fondens hållning att acceptera Oriflame-budet om 227 kronor per aktie, som storägarfamiljen af Jochnick har lagt på kosmetikabolaget.Det framgår av ett pressmeddelande.“Med tanke på möjligheten att investera i andra företag med större potential både kort- och långsiktigt är vi villiga att acceptera budet…

Läs mer…


Swedbank Robur: Avser acceptera bud på Oriflame

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondbolaget Swedbank Robur, som kontrollerar 6,8 procent av kapital och röster i Oriflame, har för avsikt att acceptera budet från ägarfamiljen på bolaget.Det framgår av ett pressmeddelande och har rapporterats av Nyhetsbyrån Direkt.“Swedbank Roburs delar den oberoende budkommitténs sammantagna bedömning att budet är finansiellt skäligt och vi har för avsikt att acceptera…

Läs mer…