Skagen Global - Kvartalsuppdatering med Knut Gezelius

Det andra kvartalet 2019 var intensivt med snabba geopolitiska kast. Skagen Globals portföljförvaltare Knut Gezelius berättar i denna kvartalsuppdatering om fondens utveckling och hur förvaltarna ser…

FD AkademiFD AKADEMI

Grunderna om fyra centrala tillgångsklasser

Lär dig mer om de fyra centrala tillgångsklasserna kontanter, obligationer, aktier och fastigheter. Vilka är deras funktioner, för- och nackdelar, samt hur kan de passa in i en diversifierad portfölj?

Fonder: ODDO BHF lanserat ny obligationsfond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren ODDO BHF AM lanserade den 9 september obligationsfonden ODDO BHF Global Target 2026, som investerar i företagsobligationer i kategorin high yield inom rating-spannet BB+ till B-. Det framgår av ett pressmeddelande. ODDO BHF Global Target 2026 är en produkt av typen “target date”, vilket i detta fall innebär att själva fonden “förfaller” och avvecklas…

Läs mer…


ODDO BHF Artificial Intelligence: +2,0% i sep, halvledarbolag fortsatt i topp UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence steg med 2,0 procent i september (basvaluta dollar) och har därmed ökat med 11,3 procent sedan fondens första avkastningsdatum, den 16 januari 2019. I svenska kronor är motsvarande siffor 2,2 och 21,6 procent. Jämförelseindex (MSCI World NR USD i SEK) har under samma tidsperioder stigit med 2,4 och 23,9 procent…

Läs mer…


ODDO BHF Global Target 2026: Modest tapp under debutmånad för nya obligationsfonden UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren ODDO BHF AM lanserade den 9 september obligationsfonden ODDO BHF Global Target 2026, som investerar i företagsobligationer i kategorin high yield inom rating-spannet BB+ till B-. Fonden tappade 0,18 procent i basvalutan euro under sina tre första veckor, framgår av en rapport för september månad. Fondförvaltarna Olivier Becker och Victoire Dubrujeaud…

Läs mer…


Baltic Horizon Fund: -0,4% i september, slutfört förvärv i Vilnius UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund backade 0,4 procent på Stockholmsbörsen i september och stängde på 14:75 kronor. Samtidigt steg fondens nettotillgångsvärde (NAV) per andel från 1:3253 till 1:3400 euro, en ökning med 1,11 procent. Kursutveckling Baltic Horizon Fund på Stockholmsbörsen i september. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa…

Läs mer…


ODDO BHF Haut Rendement 2025: -0,1% i sep, fusionerats med 2021-fond UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den daterade high yield-obligationsfonden ODDO BHF Haut Rendement 2025 backade med 0,10 procent i september, en utveckling som innebär en uppgång om 8,25 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en månadsrapport. I svenska kronor backade fonden med 0,84 procent i september och har så här långt i år avancerat 14,49 procent. Fondförvaltarna Olivier Becker och Victoire…

Läs mer…


ODDO BHF Euro High Yield: -0,2% i sep, positivt marknadssentiment vände ned UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Euro High Yield Bond backade med 0,20 procent i september sett till basvalutan euro, samtidigt som dess jämförelseindex (100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained) tappade 0,31 procent. Därmed har fonden stigit med 6,46 procent hittills i år, att jämföra med 8,22 procent för index. I svenska kronor noterade fonden -0,95 procent i september…

Läs mer…


ODDO BHF Avenir Europe: +1,8% i sep, ser begränsat avtal mellan USA och Kina som troligt UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe steg med 1,8 procent under september i basvalutan euro, vilket var 1,8 procentenheter mindre än jämförelseindex (MSCI Europe Smid NR) som avancerade 3,6 procent. Fonden har därmed ökat med 19,9 procent hittills i år samtidigt som index är upp 19,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltningsteamet som består av Pascal…

Läs mer…


Blackrock: köpt 5 mln aktier i Kungsleden

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Blackrock, en av världens största kapitalförvaltare, aviserade att dess ägande i fastighetsbolaget Kungsleden överstiger 5 procent av kapitalet och rösterna. Det framgår av ett flaggningsmeddelande. Data från Holdings visar att Blackrocks ägarandel i Kungsleden nästan fördubblats sedan i september 2019, från dåvarande 2,8 procent till dagens 5,1 procent av kapitalet…

Läs mer…


Fonder: Rekordhög fondförmögenhet på osäker börs i september

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det svenska nysparandet (nettoinsättningar) i fonder uppgick till 10 miljarder kronor i september, då räntefonder uppvisade nettoinsättningar, medan aktiefonder noterade nettouttag. Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening. Nettosparande i fonder 2019. (Källa: Fondbolagens förening) “Osäkerheten bland de svenska spararna är…

Läs mer…


UB Nordamerika REIT: +5,1% i sep, medvind i hotellsektorn UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonden UB Nordamerika REIT steg med 5,1 procent i september, en månad då hotell-REIT:s toppade avkastningslistan. Bostäder, som återfanns på botten av listan, noterade samtidigt en avkastning om 4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Aki Kostiander, vars fond investerar i listade fastighetsaktier i USA, Kanada och Mexiko med betoning på REIT:s…

Läs mer…