Pictet: Lanserar marknadsneutral aktiefond Japan

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Pictet AM utökar sitt utbud inom “total return” genom lanseringen av Pictet-TR Akari Fund. Fonden är en UCITS-kompatibel marknadsneutral fond, med fokus på den japanska aktiemarknaden.

Det skriver Pictet AM i ett pressmeddelande.

Den nya fonden uppges eftersöka långsiktig värdetillväxt med låg korrelation till aktiemarknaden, genom att kombinera aktieval från ett bottom-up-perspektiv med tekniska faktorer specifika för den japanska marknaden. Pictet-TR Akari kommer huvudsakligen att exponera sig mot likvida storbolagsaktier, samtidigt som den eftersträvar en övergripande “betaneutralitet”.

Teruhiko “Eric” Nishimura och Tomohiro “Tomo” Yamaguchi heter fondens Tokyobaserade förvaltare, som tidigare förvaltat kapital inom Pictets multistrategifond Diversified Alpha/Alphanatics.

Eric Nishimura kommenterar i pressmeddelandet:

“En djupgående förståelse av både fundamentala bolagsfaktorer samt marknadstekniska aspekter är absolut nödvändigt för att generera konsekvent avkastning i denna marknad. Vi tror att Japan erbjuder strukturella och cykliska möjligheter att extrahera ren alfa.”

För nordiskt vidkommande är Pictet-TR Akari Fund registrerad för försäljning i Sverige, Norge och Danmark.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR