• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: Fastighetsfonden topprankad av Citywire

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SKAGEN Fonders fastighetsfond m2 rankas av den oberoende fondanalysfirman Citywire som etta i världen bland 225 globala fastighetsfonder sett över tre år.

Det skriver SKAGEN Fonder i en nyhetsuppdatering, där man tillägger att Morningstar gett fonden fyra av fem stjärnor som totalrating, och fem av fem stjärnor sett till de senaste tre åren. Vidare uppges SKAGEN m2:s förvaltare Michael Gobitschek vara AA-ratad av Citywire och rankad som nummer ett av 140 portföljförvaltare sett över tre år inom kategorin “Fastigheter - Globala aktier”. Sett till de senaste fem åren placerar sig förvaltaren som nummer 29 av 140, skriver SKAGEN Fonder.

“Fondens stora edge är att vi har hela den globala fastighetsmarknaden och alla fastighetssegment som spelplan. Fastigheter är till stor del lokalt betingat och utvecklingen i städer, länder och regioner spiller inte nödvändigtvis direkt över till andra platser. Detta gör att vi kan hitta felprissättningar eller värde i olika delar av världen tid efter annan”, säger Michael Gobitschek.

Trots fondens globala inriktning är det emellertid tydligt att Michael Gobitschek ser möjligheter även på den nordiska hemmamarknaden: Data från Morningstar visar att tre av fondens 30 innehav är baserade i Sverige, tre i Norge samt ett i Finland. Bland övriga länder i innehavslistan märks bland annat Japan, Tyskland, Spanien och Singapore. Fondens två största innehav är logistikfastighetsbolaget Catena samt miljonprogramsoperatören D Carnegie (blivande Hembla), som båda dessutom gett de bästa avkastningsbidragen till SKAGEN m2 det senaste kvartalet.

Vad Michael Gobitschek uppges vilja se hos de bolag han investerar i är att de kan påverka sin lönsamhet genom att förhålla sig aktivt till sina fastigheter samt att de tänker hållbart. Som exempel på det förstnämnda nämns att bolagen genom renovering och annan utveckling kan påverka utvecklingen utöver den normala hyrestillväxten. Gällande hållbarhet uppges de fastigheter som kommit längst på området eller har certifierade byggnader, också vara de som kan ta ut mest i hyra och ha lägst omkostnader, vilket gör dessa till vinnare över tid.

Som skäl till att en fastighetsfond är en intressant placering pekar Michael Gobitschek på att sektorn dels drivs av globala megatrender såsom urbanisering och ökat välstånd, samtidigt som det rådet stora skillnader i utbud och efterfrågan, vilket driver fastighetsvärden. Förvaltaren menar att fastigheter är något man som sparare över tid bör ha som ett komplement till andra tillgångsslag i sin portfölj.

Länk till Citywires ranking: Citywire Selector


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR