Getinge: Blandat agerande hos svenska fondbolag i september

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Getinges aktie tappar knappt 14 procent i måndagens förmiddagshandel, efter bolagets reservering om 1,8 miljarder dollar på söndagen, avseende skadeståndskrav riktade mot Getinges dotterbolag Atrium Medical.

Statistik från ägardatatjänsten Holdings visar att följande svenska fondbolag har ökat respektive minskat sina innehav i Getinge under september:

Xact Fonder              Öhman Fonder      
Nordea Fonder             Handelsbanken Fonder  
SEB Fonder               Avanza (Zero)      
Skandia Fonder             AMF Fonder       
Prior & Nilsson Fonder                     

Vidare framgår att Swedbank Robur är det svenska fondbolag med störst ägarandel i Getinge, med 2,7 procent av kapitalet och 1,7 procent av rösterna.

På fondnivå är Affärsvärldenfonden den med högst portföljexponering mot Getinge, med en viktning om 6,2 procent per den 31 augusti. Det visar data från Morningstar


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR