• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF ProActif Europe: -0,2% i sep, ökat aktieexponering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Italien har seglat upp som ett hot mot eurons stabilitet, efter att landet gjort klart att man kommer inkludera Femstjärnerörelsens valrörelsekrav i nästa års budget. Skepsis kring Italiens offentliga finanser står nu åter i fokus på de finansiella marknaderna.

Det skriver Pascal Riegis och Emmanuel Chapuis, som förvaltar den flexibla aktiefonden ODDO BHF ProActif Europe, i en månadsrapport. Fonden har en lägre risk än den genomsnittliga aktiefonden och har ofta en betydande andel av kapitalet placerat i korta penningmarknadsprodukter.

Fonden noterade en nedgång om 0,2 procent i september, vilket var aningen sämre än dess jämförelseindex (50% Euro Stoxx 50 NR + 50% EONIA TR), som steg 0,1 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -2,1 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar -0,3 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var ODDO BHF ProActif Europes utveckling -3,0 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 2,9 procent.

Fonden höjde i september sin aktieexponering med 6 procentenheter, till 37,1 procent, jämfört med i augusti. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fonden höjde i september sin aktieexponering med 6 procentenheter, till 37,1 procent, jämfört med i augusti. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Som framgår ovan har ODDO BHF ProActif Europe i september tagit en något mer offensiv position på marknaden. Förvaltarna skriver att man dragit nytta av fallande aktiepriser inom fordonsindustrin samt teknologi, för att stärka sina positioner i det tyska fordonsbolaget Daimler och i det franska teknikbolaget Ingenico. Samtidigt har fonden tagit nya positioner i två Schweizbaserade bolag. Teknikbolaget ST Microelectronics och lyxvarukoncernen Richemont, som äger varumärken såsom Montblanc och Alfred Dunhill, har adderats till portföljen.

Bilden nedan visar ODDO BHF ProActif Europes tio största aktieinnehav per den 30 september. Fonden har tolv innehav, och de två som inte får plats på listan är Continental och Fresenius Medical Care. Data från Morningstar visar att positionen i Continental, som vinstvarnade i augusti, har halverats i september.

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR