Gladiator: Fonden stoppar nyteckning, nått maximal storlek

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Specialfonden Gladiator stängs för nyteckning från och med den 1 december 2018 efter att fonden nått en storlek som bedöms som maximal för att avkastningsmöjligheterna inte ska hindras.

Det meddelar förvaltaren Max Mitteregger Kapitalförvaltning på sin hemsida.

Fonden har sedan starten 2005 gett en avkastning på 429 procent per den 30 september, och i en kommentar till Placera anger den ansvarige förvaltaren Max Mitteregger att fondens allt större storlek är anledningen till att man nu stänger för nyteckning.

“Att vi stänger fonden är en effekt av att fonden är så stor idag, med ett förvaltat kapital på 4,7 miljarder kronor. Det blir svårare att skapa avkastning när fonden blir allt större med de investeringsmandat jag har. Och jag lever i den tron att det är bättre att leta investeringar i närområdet som jag behärskar, än att börja leta bolag ute i Europa eller USA”, sade förvaltaren.

I ägardatatjänsten Holdings senaste uppdatering framgår att fonden i september har rört om en del i portföljen. Ökningar har skett i Recipharm, Saab, Oncopeptides, Net Ent, Attendo och SAS (preferensaktie). Samtidigt har aktier sålts i Sobi, Hansa Medical, Camurus och SAS (stamaktie).

Sista datum för att anmäla nyteckning i fonden uppges enligt kapitalförvaltarens hemsida till den 27 november, och fonden kan framöver åter komma att öppna för nyteckning givet att “styrelsen gör bedömningen att en optimal förvaltning av fondens kapital i andelsägarnas intresse är möjlig oaktat att ytterligare kapital tillförs fonden”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR