• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Invest European Small Cap: +0,2% i sep, slog index

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Danske Invest European Small Cap avkastade 0,2 procent i september, och klarade sig därmed väl i det något tuffare klimat som uppstod för europeiska småbolag under månaden. Jämförelseindex (MSCI Europe Small Cap NR EUR) backade 1,9 procent.

Sedan årsskiftet har fonden stigit 8,5 procent, medan jämförelseindex noterar +0,8 procent. Siffrona gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor blev septemberavkastningen -2,6 procent och sedan årsskiftet har fonden stigit 14,0 procent.

Danske Invest European Small Cap förvaltas av Ivan Larsen och placerar i små- och medelstora bolag baserade eller med huvudsaklig verksamhet i Europa, exklusive Ryssland. En mindre andel kan dock investeras i bolag baserade i länder som gränsar till Europa.

Per den 31 augusti bestod portföljen av 44 aktier, varav de tio största representerade cirka 39 procent av kapitalet. Inte mindre än 17 innehav var baserade i Storbritannien, inklusive fem av fondens sex största positioner.

Fondens tio största innehav per den 31 augusti. (Källa: Danske Invest)

Fondens tio största innehav per den 31 augusti. (Källa: Danske Invest)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR