• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Frontier Markets: -1,0% i oktober, Vietnam pressade

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Frontier Markets, som investerar på gränsmarknader, föll 1 procent i oktober. Innehaven i Vietnam tyngde särskilt avkastningen, med nedgångar på 10 procent.

Fondens förvaltare Hans-Henrik Skov och James Bannan skriver i en månadskommentar att det senare reflekterar en svagare utveckling i Asien.

Avkastning för Coeli Frontier Markets och dess jämförelseindex (MSCI Frontier Markets NR USD) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Oktober   SÅ   Oktober   SÅ         

Fond    -1,0 (SEK) -5,7  -1,0 (SEK) +0,9        
Jmf-index  -3,5 (USD) -15,7  -0,9 (SEK) -5,9

Fondens utveckling sedan starten i februari 2014. (Källa: Coeli)

Fondens utveckling sedan starten i februari 2014. (Källa: Coeli)

Fondens marginellt svagare oktoberavkastning relativt index härleds till att portföljen är underviktad Kuwait, enligt förvaltarna. Denna undervikt till trots är Coeli Frontier Markets största innehav den Kuwaitbaserade utbildningskoncernen Humansoft Holding.

Humansoft Holdings aktie sedan årsskiftet. (Källa: Morningstar)

Humansoft Holdings aktie sedan årsskiftet. (Källa: Morningstar)

Humansoft startade sin verksamhet tidigt 90-tal under namnet New Horizons, då som ett utbildningscenter specialiserat på IT. Därefter byggde bolaget upp verksamheten under snabb tillväxt, för att 2008 som Humansoft Holding lansera American University of the Middle East (AUM) samt American College of the Middle East (ACM). Dessa två fokuserar främst på ingenjörs-, “business-”, samt IT-utbildningar.

Övriga varumärken inom koncernen inkluderar e-learningspecialisten Trackls och Expression Institute for Private Training, som fokuserar på språkutlärning med emfas på engelska.

Humansoft Holding har de senaste tre åren ökat försäljningen med 38,4 procent, vinst per aktie med 67,6 procent samt utdelningen med 69,8 procent, enligt data från Reuters.

Coeli Frontier Markets fem största innehav per den 31 oktober. (Källa: Coeli)

Coeli Frontier Markets fem största innehav per den 31 oktober. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR