• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opp L/S: -7,3% i okt, anser orosmoln hanterbara

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Oktober blev den enskilt sämsta börsmånaden på åtskilliga år, med en nedgång för världsindex om 6 procent i svenska kronor. Stora nedgångar i tillväxtbolag såsom Amazon blev mest uppmärksammat, men alla större regioner och sektorer noterade sjunkande kurser.

Det skriver globalförvaltaren Staffan Knafve i en månadsrapport för lång/kort-fonden Rhenman Global Opportunities L/S.

Avkastning för Rhenman Global Opportunities L/S och dess jämförelseindex (Euribor 3 Month EUR) under månaden och sedan årsskiftet (SÅ). Mätt i fondens och jämförelseindex basvalutor samt svenska kronor, i procent:

      Oktober   SÅ      Oktober   SÅ
Fond    -7,3 (SEK)  -12,0    -7,3 (SEK) -12,0
Jmf-index  0,0 (EUR)  -0,3     +0,2 (SEK) +5,0

Portföljkonstruktion samt valutaexponering per den 31 oktober för Rhenman Global Opportunities L/S. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Portföljkonstruktion samt valutaexponering per den 31 oktober för Rhenman Global Opportunities L/S. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondens långa positioner belastade avkastningen med 7,5 procent, medan de korta innehaven bidrog 0,2 procent, enligt Staffan Knafve. Aktier inom sällanköpsvaror och dagligvaror gav positiva bidrag, medan IT- och energiaktier tyngde utvecklingen.

Kortpositionerna i Netflix och Amazon var fondens bästa innehav under månaden, och förvaltaren resonerar att investerare under marknadsoron valde att sälja de aktier som gått allra bäst och även fått de högsta värderingarna.

Elbilstillverkaren Tesla däremot gick i motsatt riktning och steg, vilket slog mot fondavkastningen, då fonden är kort aktien. Enligt Staffan Knafve beter sig Tesla som få andra aktier, med kraftig volatilitet. Som orsak till det pekar han på att “Tesla karaktäriseras av fortsatt extremt hög aktieomsättning med dagliga handelsvolymer som oftast är flera gånger högre än hela Stockholmsbörsens”. Han tillägger att detta är fallet trots att Teslas börsvärde bara uppgår till knappt 9 procent av OMX Stockholms dito. Aktiens uppgång i oktober härleder förvaltaren i huvudsak till Teslas kvartalsrapport, som visade bättre resultat och produktionsvolymer jämfört med vad marknaden förväntat sig.

Även det klassiska teknikbolaget IBM, där fonden har en lång position, belastade avkastningen under månaden. Aktien föll efter att bolagets kvartalsrapport enligt Staffan Knafve var sämre än väntat på flera områden. Rapporten fick investerare att åter börja tvivla på om IBM:s tillväxtsatsningar inom exempelvis molntjänster och artificiell intelligens kommer bära frukt, skriver förvaltaren.

I slutet av månaden aviserade IBM förvärv av molnbolaget Red Hat, en affär värd motsvarande 33 miljarder dollar. Red Hat specialiserar sig på så kallad open source-molnmjukvara och har samarbetat med IBM i omkring tjugo år. Marknaden tog dock emot beskedet negativt och förvärvsplanerna, med förväntat slutförande under det andra halvåret 2019, följdes av ytterligare fall i IBM-aktien. Enligt kritiker tyder affären på desperation från IBM, samtidigt som prislappen, motsvarande en premie om 63 procent mot den då senast betalda aktiekursen i Red Hat, anses väl hög.

Staffan Knafve skriver att oktober statistiskt sett är en av årets mest volatila månader och att nedgångarna sett i det ljuset inte var helt förvånande. Samtidigt uppges Rhenman & Partners till viss del ha blivit överraskade av den stora bredden i nedgångarna. Efter dessa nedgångar är en stor del av investerarnas källor till oro avspeglade i aktievärderingarna, menar Staffan Knafve. Han konstaterar att årets stillastående eller fallande kurser på samtliga större aktiemarknader, i kombination med ökande vinster, har satt en nedåtpress på värderingarna.

“Vi ansåg redan vid utgången av september att det fanns en betydande kurspotential i de bolag som fonden har investerat i. Både de resultatrapporter som sedan dess har kommit in och de fallande kurserna har stärkt oss i denna uppfattning”, skriver förvaltaren. Han fortsätter: “Vi har respekt för flera av de orosmoln som nu stör investerarna, men anser att de kommer visa sig hanterbara. I takt med att molnen skingras anser vi att högre kurser är att vänta”.

Fondens exponering, storlek på förvaltat kapital samt fem största innehav. Per den 31 oktober. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondens exponering, storlek på förvaltat kapital samt fem största innehav. Per den 31 oktober. (Källa: Rhenman & Partners AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR