Defensiva fondkunder hos Avanza i november

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nätbanken Avanzas kunder gjorde 2,6 fondbyten per kund i november, 7 procent färre än i oktober. Hedge-, bland-, företagsobligations-, infrastruktur- samt Brasilienfonder återfanns på köpsidan. Teknik-, Sverige-, Nordamerika-, Global- samt Europafonder fanns bland de mest sålda.

“Den frostiga börshösten har fått fondspararna att dra ned på risken och man säljer aktiefonder på bred front. Spararna väljer istället försiktigare bland- och räntefonder samt hedgefonder där vi ser de största inflödena på över två år”, säger Avanzas sparekonom Johanna Kull.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR