SHB, Swedbank samt Enter tecknare i Piezo Motors RE

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur Fonder ökar sitt ägande, och Enter Fonder tillkommer som ägare, i mikromotorbolaget Piezo Motor genom en riktad emission.

Det framgår av ett pressmeddelande som publicerades vid midnatt onsdag.

565.000 B-aktier emitteras till kursen 38:50 kronor per aktie, att jämföra med stängningskursen 39 kronor på tisdagen. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare uppgår till cirka 3,9 procent.

Piezo Motor tillförs 21,75 miljoner kronor före emissionskostnader, medel som huvudsakligen är tänkta att användas till etablering av egen kapacitet för högvolymproduktion, enligt bolaget.

“Med denna likviditetsförstärkning gör vi bedömningen att Piezo Motor har den finansiella position som krävs för att etablera en slutmonteringsanläggning med kapacitet om cirka fem miljoner motorer årligen”, sade vd Johan Westermark i pressmeddelandet.

Innan emissionen ägde Swedbank Robur och Handelsbanken Fonder 7,2 respektive 6,0 procent av kapitalet i Piezo Motor, enligt data från Holdings, som visar att det är fonderna Swedbank Robur Ny Teknik och Handelsbanken Microcap Sverige som innehar fondbolagens aktier.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR