• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: Sund fastighetsmarknad i Baltikum

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den Stockholmsbörsnoterade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund handlades ned marginella 0,1 procent i december (-0,07). Samtidigt ökade underliggande tillgångsvärden (NAV) från 1:3750 till 1:3857, eller med 0,8 procent.

Baltic Horizon äger och utvecklar fastigheter i de tre baltiska staternas huvudstäder Tallinn, Riga och Vilnius. Fonden är en REIT-liknande alternativ investeringsfond (AIF) och ska dela ut minst 80 procent av dess kassaflöden på kvartalsbasis.

Kursutveckling sedan introduktionen i december 2016, per den 31 december 2018. Röd markering står för utdelning. (Källa: Infront)

Kursutveckling sedan introduktionen i december 2016, per den 31 december 2018. Röd markering står för utdelning. (Källa: Infront)

Enligt fondförvaltaren Tarmo Karotam är bankerna i regionen fortsatt försiktiga med utlåning till fastighetsutvecklare.

“Det håller marknaden på fast mark och eliminerar i princip all sorts spekulation. Bankerna kontrollerar praktiskt taget fastighetsmarknadens hälsa och de gör ett bra jobb. Sammantaget är det en sund marknad”, säger Tarmo Karotam i en kommentar till Fonder Direkt.

Förvaltaren är positivt inställd till att bankerna inte släpper på disciplinen, utan fortsätter att kritiskt utvärdera de ansökningar som kommer in, snarare än att låna ut bara för sakens skull. På så vis kan ett nytt krisscenario som det under 2008/2009 i möjligaste mån undvikas.

“Fastighetsägare verkar uppskatta den nuvarande miljön, då exempelvis uthyrningsgrader håller sig på en hög nivå överlag, men utan tendenser till överhettning”, säger Tarmo Karotam.

Förvaltaren förutser att fler banker kan komma att etablera sig på de baltiska marknaderna framöver, till följd av en konsolidering ledd av DNB och Nordea. Det är en utveckling Baltic Horizon, som i dagsläget hyr ut kontor till SEB och Swedbank, i så fall uppmuntrar och välkomnar.

Under december återköpte Baltic Horizon 58.227 fondandelar till en total kostnad om 76.112 euro, vilket ger ett genomsnittligt anskaffningspris om 1:31 euro.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR