Blackrock UK: Under 5% i Loomis

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Blackrock Investment Management (UK) Limited har minskat sitt innehav i kontanthanteringsbolaget Loomis till 4,98 procent av kapitalet, enligt ett flaggningsmeddelande.

På koncernnivå uppgår Blackrocks innehav emellertid till cirka 8,6 procent av kapitalet, vilket gör kapitalförvaltaren till bolagets största ägare före SEB Fonder (7,1 procent), enligt Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR