• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Handelskrig kan gynna inhemskt drivna marknader

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktier på gränsmarknader (frontier markets) klarade ännu ett stresstest 2018, då den långsiktiga ekonomiska tillväxtstoryn förblev intakt samtidigt som tillgångsklassen återigen uppvisade lägre volatilitet än både tillväxt- och utvecklade marknader, skriver East Capital i ett inlägg på sin hemsida.

Gränsmarknadsindex MSCI Frontier Markets tappade 13,2 procent under året. Borträknat Argentina, som backade hela 51,7 procent och vars indexvikt innan raset hade nått en rekordnivå om över 20 procent, var dock nedgången för indexet mer beskedliga 4 procent.

East Capital påminner om hur skilda förutsättningarna på de olika gränsmarknaderna är, och exemplifierar med de effekter en åtstramande centralbankspolitik hade i olika länder under 2018. Gränsmarknaderna i Mellanöstern gynnades av de stramare finansiella förhållandena, medan högt skuldsatta länder med högt bytesbalansunderskott pressades. Även handelskriget mellan USA och Kina har en varierande effekt på de olika marknaderna. Samtidigt som ett fortsatt handelskrig antagligen skulle få negativa implikationer för nästan alla större globala marknader, skulle det kunna ge oväntade tillväxtmöjligheter för tillverkningshubbar som Vietnam, enligt East Capital, som även pekar på att ett handelskrig kan göra övervägande inhemskt drivna gränsmarknader mer lockande för investerare.

Argentina och Saudiarabien får tillväxtmarknadsstatus

Två viktiga händelser för utvecklingsmarknader i år är Argentinas och Saudiarabiens inkluderande i tillväxtmarknadsindex, skriver East Capital. Inkluderingen är planerad till maj 2019, och särskilt betydelsefull för den nya indexkompositionen blir Saudiarabiens marknad om 500 miljarder dollar, som kommer att få en indexvikt om 2,6 procent.

“Bortsett från ökat intresse, medvetenhet samt täckning bör detta medföra stora aktiva och passiva inflöden, vilka kan överstiga 30 miljarder dollar inom en period efter inkluderingen”, menar East Capital.

Argentinas vikt i indexet hamnar kring 0,4 procent, och blir troligen viktigare ur ett gränsmarknadsperspektiv, då landet väger 17 procent i detta index. East Capital skriver att det återstår att se om de utflöden som troligen väntar då Argentina faller bort från gränsmarknadsindex övertrumfar inflödena till följd av inkluderingen i tillväxtmarknadsindex, eller tvärtom.

Klicka här för att ta del av East Capitals utsikter för gränsmarknadsåret 2019.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR