DNB Asset Management: Dubblat Betsson-andel sedan aug 2018

STOCKHOLM (Fonder Direkt) DNB Asset Management har ökat sitt innehav i Betsson till 5,1 procent av kapital och röster, enligt ett flaggningsmeddelande med den 6 februari som transaktionsdatum.

DNB Asset Management har sedan i augusti 2018 gått från 2,6 procent av kapitalet, enligt ägardatatjänsten Holdings, där det framgår att fonderna DNB Teknologi och DNB Norden Indeks äger aktier i bolaget.

DNB Asset Management är nu Betssons näst största ägare sett till kapital efter Swedbank Robur Fonder, som enligt Holdings äger 5,9 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR