Lannebo Vision: "Befinner oss mitt i en teknisk revolution"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lägre värderingar inom tekniksektorn ger möjligheter i flera intressanta bolag, menar Johan Nilke som förvaltar den tekniktunga aktiefonden Lannebo Vision.

Förvaltaren konstaterar i ett pressmeddelande att molntjänster har sett en stark utveckling det senaste året, både vad gäller mjukvara och datalagring.

“Fler och fler företag ser skalfördelarna med att inte lagra eller köra sin mjukvara på egna servrar”, resonerar han.

Johan Nilke anser att datasäkerhet är ett område som kommer att vara viktigt att hålla koll på framöver. Värderingarna i sektorn har enligt honom blivit riktigt låga, framförallt som en följd av nedgångar inom halvledarbranschen. Så länge en djup recession inte anländer kan det vara värt att titta på datasäkerhetsbolagen, varav vissa gynnas av en strukturell tillväxt inom datacenter, självkörande bilar, 5G, och Internet of things, enligt förvaltaren.

Aktiefonden Lannebo Vision har ett globalt investeringsmandat med fokus på teknikdriven tillväxt, ett område som enligt förvaltaren har vind i seglen men som framöver möjligen inte kommer att kunna åtnjuta lika höga aktievärderingar som tidigare.

“Då vi befinner oss mitt i en teknisk revolution där investeringar i digitalisering är nödvändiga för att bolag ska överleva, så tror jag fortsatt på en positiv utveckling för teknikdriven tillväxt. Samtidigt får vi vänja oss vid en försiktigare inställning till värderingar och det blir än viktigare med ett aktivt aktieurval. Därför tror jag på en långsiktigt god utveckling för Lannebo Vision”, sammanfattar Johan Nilke tekniksektorns utsikter.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR