Hedgefonder: Bortfall och nytillskott till NHX - Hedge Nordic

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nyhets- och dataportalen Hedge Nordic, som ligger bakom det nordiska hedgefondindexet NHX, meddelar i ett inlägg på sin hemsida att antalet ingående fonder trots bortfall alltjämt ligger på omkring 175.

Sju fonder vars verksamhet upphörde under den senare delen av 2018 har plockats bort från indexet. Dessa var 10Ten Kvanthedge, Coeli Multistrategi, Aktie-Ansvar Trendhedge, Atlant Sharp Europe, Coeli Prognosis Machines samt Agenta Multistrategy, skriver Hedge Nordic.

Samtidigt har också sju fonder adderats till NHX, varav fem lanserades i antingen december eller januari. De nytillkomna fonderna utgörs av Ia, Carlsson Norén Yield Opportunity, Investin Othania Etisk Formuevækst, Proxy Long/Short Energy, Proxy Renewable Long/Short Energy, Proxy Global Energy samt HP Hedge Fixed Income.

Vidare uppges den globala aktiehedgefonden Arcturus vara på väg att likvideras (och därmed utgå från index), efter att ha tappat 11 procent sedan lansering i mars 2016. Även fonden Zmart Alfa kommer att utgå från NHX, då den är på väg att slås ihop med och gå upp i Cicero World 0-100, enligt Hedge Nordic.

Klicka här för information om de nya indextillskotten.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR