Norska oljefonden: Halverade innehav i Volkswagen 2018

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den norska oljefonden, eller Statens Pensjonsfond utland som är det formella namnet, halverade ägandet i fordonskoncernen Volkswagen under 2018, enligt Dagens Industri.

Di skriver att oljefonden tidigare kritiserat Volkswagens bolagsstyrning och exemplifierar med övertagandet av Porsche samt sättet på vilket koncernen hanterade dieselskandalen.

Oljefonden uppges samtidigt ha ökat innehavet i Danske Bank, från 1,88 till 3,0 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR