Didner & Gerge: Avyttrat preferensaktier NP3, stamaktier kvar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondbolaget Didner & Gerge har sålt hela sitt innehav i fastighetsbolaget NP3:s preferensaktie.

Det framgår av statistik från ägardatatjänsten Holdings, med anledning av ett flaggningsmeddelande från fondbolaget på tisdagen.

Didner & Gerge köpte drygt 600.000 preferensaktier i december, vilka nu sålts i två omgångar i transaktioner daterade den 1 respektive den 4 mars, enligt Holdings sammanställning.

Fondbolaget äger därmed endast stamaktier i bolaget, motsvarande 4,58 procent av kapitalet. Det är Didner & Gerges småbolagsfond som äger stamaktierna (samt ägde preferensaktierna), visar data från Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR