Fonder: Britterna ratade UK och Europa i feb, valde globalt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Brittiska privatpersoner tog i februari för den femte raka månaden ut pengar från Storbritannien-reglerade fondprodukter, i ljuset av oro för ekonomisk och politisk osäkerhet i Europa.

Det skriver branschsajten Funds Europe.

Mest kapital uppges ha tagits ut från Europa- och Storbritannienfonder på aktiesidan, med nettoutflöden om 453 respektive 236 miljoner pund (motsvarande cirka 5,5 respektive 2,9 miljarder svenska kronor).

Aggregerat uppgick nettoutflödena bland Storbritannien-reglerade fondprodukter till 156 miljoner pund under februari, enligt brittiska Investment Association.

Medan de brittiska spararna backade bort från inhemskt och europeiskt fokuserade fonder i februari, var intresset för globalfonder desto större, både inom aktier och obligationer. Privatpersonerna nettoinvesterade 513 miljoner pund i globala aktiefonder samt 345 miljoner i globala obligationsfonder, skriver Funds Europe.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR