• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Knepig makrobild, rapporter och statistik i fokus

STOCKHOLM (Fonder Direkt) När rapportsäsongen nu drar igång på allvar blir det intressant att se om bolagen kan ge någon vägledning kring vart den globala ekonomin är på väg. I veckan väntas siffror för amerikansk detaljhandel och industriproduktion, som tillsammans med euroområdets sammanvägda inköpschefsindex för tjänstesektorn och industrin också blir viktiga temperaturmätare.

Det skriver Danske Bank i ett veckobrev.

“Då marknaden redan räknar med ett positivt utfall i handelsförhandlingarna och att tillväxten stabiliseras under året blir det viktigt hur siffrorna utvecklas framöver”, konstaterar banken angående kommande makrostatistik.

Med handelsförhandlingarna avses den långtgående förhandlingsprocessen mellan USA och Kina, där banken menar att det nu är upp till bevis för president Donald Trump och Xi Jinping att leverera.

Svårtolkad makrobild

På ett övergripande plan ser Danske Bank det nuvarande makroekonomiska landskapet som svårtolkat, då exempelvis budskapen från både OECD och IMF är dystra, där IMF för tredje gången på sex månader nedreviderat sin globala BNP-prognos för 2019, till 3,3 procent. Samtidigt väntas en återhämtning under det andra halvåret 2019, bland annat till följd av stabilisering i Kina och Europa, och nästa år tror IMF på ett uppsving till 3,6 procent för global BNP-tillväxt.

Orderingång, kommunikation i fokus under rapportsäsong

Även när det gäller den nyss igångsparkade rapportsäsongen är bilden splittrad, enligt banken. Å ena sidan väntas vinsterna i USA falla med 4 procent på årsbasis, vilket innebär den svagaste utvecklingen sedan 2016, samtidigt som risken finns att företagen varnar för ökad ekonomisk osäkerhet samt stigande kostnader relaterade till en stark dollar och högre löner. Å andra sidan har rapportförväntningarna justerats ned.

“De nedskruvade förväntningarna innebär dock att ribban sänkts betydligt, och därmed bör chansen att bolagen slår estimaten ha ökat. Mycket fokus kommer att ligga på orderingången och vad framför allt de cykliska bolagen säger om framtiden”, skriver Danske Bank.

Stabilisering h2, liten övervikt aktier

För helåret 2019 förväntar sig banken en global vinsttillväxt i häraden 1-3 procent, en stabilisering av den globala ekonomin under det andra halvåret, samt att dämpad inflation möjliggör att centralbanker kan avvakta med räntehöjningar. Danske Bank behåller en “liten” övervikt i aktier och en undervikt i obligationer.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR