• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: Stark marknad i april, fonden +0,6%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ökad riskbenägenhet har gynnat kreditmarknader, vilket kombinerat med sjunkande svenska räntor har inneburit att obligationsfonden IKC Avkastningsfond fått medvind från såväl kredit- som ränterisk. Fonden steg med drygt 0,6 procent i april och noterar därmed en uppgång på 1,6 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Lars Bredenberg.

“Marknaderna visar överlag en väldigt stark utveckling med stöd från att det har kommit mer positiva tolkningar av konjunkturutvecklingen i USA och att oron för svaghet i Kina har avtagit. Dessutom har bra rapporter från många företag förbättrat börshumöret”, skriver förvaltaren.

Rapporter och påsk gett lugn primärmarknad

Nyemissionsaktiviteten uppges ha varit dämpad i april, då påskledigheten inträffade samt rapportperioden stod i fokus hos företagen. Lars Bredenberg bedömer att aktiviteten troligen åter kommer att ta fart, eftersom möjligheterna till förmånlig finansiering är goda på den nuvarande starka marknaden.

Sett till transaktioner under månaden deltog fonden i en emission från fastighetsbolaget Heimstaden, gjorde ett antal affärer i andrahandsmarknaden när “bra möjligheter” uppstod, samt affärer för att hantera likviditet.

Gynnsam utveckling över i stort sett hela portföljen

Majoriteten av fondens innehav utvecklades positivt i april, med ett par undantag. Obligationen i Oscar Properties sjönk efter att förslag om förlängning inkommit, vilket dock med råge uppges ha kompenserats av den bredare portföljutvecklingen, samt av “ett ovanligt stort bidrag från en enskild emittent”. Emittenten i fråga var Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, som har belönats av kreditmarknaden för att ha uppnått det uttalade målet att tilldelas en investment grade-rating.

Starkt sentiment ger mindre betalt för att ta risk

Lars Bredenberg meddelar att obligationer med hög kupong har gett bättre bidrag än korta och försiktiga placeringar, men att den goda riskaptiten samtidigt medför att ersättningen för att ta kreditrisk är relativt låg.

“Många aktörer i företagsobligationsmarknaden förefaller ha gott om likviditet och väntar på att det ska komma fler emissioner till marknaden”, bedömer Lars Bredenberg.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR