• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Frontier Markets: -0,6% i maj, Sri Lanka missgynnade

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Frontier Markets föll med 0,6 procent i maj, vilket var svagare än jämförelseindex MSCI Frontier Markets som i svenska kronor steg med 2,3 procent.

Fondförvaltarna Hans-Henrik Skov och James Bannan anger i en förvaltarkommentar två huvudskäl till den relativa underavkastningen: undervikter gentemot index i Argentina och Kuwait.

Gränsmarknadsfonden Coeli Frontier Markets utveckling sedan lansering i februari 2014. (Källa: Coeli)

Gränsmarknadsfonden Coeli Frontier Markets utveckling sedan lansering i februari 2014. (Källa: Coeli)

Gällande Argentina meddelar förvaltarna att landets börs gick mycket starkt inför att indexleverantören MSCI den 1 juni befordrade Argentina till sitt tillväxtmarknadsindex (från MSCI:s gränsmarknadsindex). Coeli Frontier Markets innehav i landet steg med 20 procent under månaden, enligt kommentaren.

Fondens argentinska undervikt stod för halva underavkastningen mot index, medan dito i Kuwait i princip svarade för den andra halvan. I det senare fallet handlade den starka börsutvecklingen om ökade spekulationer kring att MSCI ska annonsera inkluderande även av Kuwait i tillväxtmarknadsindex, enligt förvaltarna. Detta uppges ha fört med sig mycket passiva inflöden, och var negativt för fonden i ett relativperspektiv då Coeli Frontier Markets är “starkt underviktad” Kuwait.

I övrigt nämner Hans-Henrik Skov och James Bannan fondens innehav i Sri Lanka, som hade en tuff utveckling med en nedgång på 6,5 procent. Orsakerna bakom kurstappen i landet var dels dåliga bolagsresultat i vissa fall, men även att de terrordåd som drabbade Sri Lanka under påskhelgen påverkade negativt, enligt förvaltarna.

Den Kuwaitbaserade utbildningskoncernen Humansoft Holding är med 7,0 procent av portföljen Coeli Frontier Markets största innehav, per den 31 maj. (Källa: Coeli)

Den Kuwaitbaserade utbildningskoncernen Humansoft Holding är med 7,0 procent av portföljen Coeli Frontier Markets största innehav, per den 31 maj. (Källa: Coeli)

Mobile World Investment (MWG) är en nykomling bland fondens fem största innehav. Bolaget är Vietnambaserat och driver över 2.200 butiker, som beroende på inriktning erbjuder allt från mobiltelefoner och annan konsumentproduktelektronik till livsmedel. MWG är Vietnams största detaljhandelskedja sett till omsättning och nettovinst, enligt dess hemsida.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR