• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: Statsobligationsrally gynnade utvecklingen i maj, fonden +1,9%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Uppgången för amerikanska statsobligationer, som startade mot slutet av 2018, accelererade i maj, då ett eskalerat handelskrig mellan USA och Kina samt rädsla för inbromsande global tillväxt ledde till en flykt till säkra tillgångar.

Det skriver förvaltaren Ariel Bezalel i en månadskommentar för räntefonden Jupiter Dynamic Bond, vars svenska andelsklass steg med 1,9 procent i maj. Jämförelseindex Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged sjönk samtidigt med 0,1 procent. Sedan årsskiftet har Jupiter Dynamic Bond stigit med 5,2 procent medan jämförelseindex ökat med 3,3 procent.

“Fonden levererade bäst avkastning i sin jämförelsegrupp under månaden. Portföljens amerikanska och australiska statsobligationer var de främsta bidragsgivarna, givet ett starkt rally i båda marknaderna. Tillväxtmarknadsobligationer bidrog också till avkastningen, särskilt indiska och ryska företagsobligationer och statspapper”, skriver Ariel Bezalel.

Gällande Australien pekar förvaltaren på att idiosynkratiska risker fortsätter att byggas upp, och att landets centralbank sänkte prognoserna för tillväxt och inflation, mycket tack vare den pågående nedgången på bostadsmarknaden.

Den enda tillgångsklassen i fondens portfölj som noterade nedgångar under månaden var high yield, meddelar förvaltaren. Kreditmarknader utvecklades negativt under det risk-off-sentiment som rådde, och spreadar vidgades med i genomsnitt 50 baspunkter sett till high yield- och investment grade-index, konstaterar Ariel Bezalel.

“Vi fortsatte att trimma kreditrisk under månaden. Trots de nyligen vidgade spreadarna tycker vi att dessa fortsätter att vara för dyra, givet riskerna för den globala ekonomin. Hur som helst är vi fortsatt alerta för taktiska kreditmöjligheter. Exempelvis ökade vi exponeringen mot proteinproducerande bolag i maj mot bakgrund av den pågående svininfluensan i Kina och stigande köttpriser”, skriver förvaltaren.

Ariel Bezalel meddelar att förvaltarteamet förväntar sig att de många identifierade motvindarna för global tillväxt kommer att hålla i sig, och att de bedömer att kasten av hög volatilitet som sågs förra året markerade ett avgörande regimskifte mot en tuffare miljö för risktillgångar.

Förvaltarteamet är positivt inställda till statsobligationer och tror att räntan på dessa i det långa loppet kommer att trenda lägre, även om detta inte kommer att ske utan volatilitet, förklarar förvaltaren.

“Medan vi ser risker framöver är jag trygg med att mitt team har den erfarenhet och de verktyg som krävs för att styra fonden genom kreditcykelns nästa fas. Vi ämnar använda kreditrallyn till att skära ned på risken och använda marknadskorrektioner till att hitta attraktiva ingångsnivåer på tillväxtmarknader, i krediter med kort duration samt i speciella situationer”, skriver Ariel Bezalel.

Fonden är fortsatt tungt viktad i amerikanska och australiska statsobligationer, med synen att den globala ekonomin kommer att få kämpa med för mycket skulder och en försämrande demografisk profil, särskilt i den utvecklade världen, meddelar förvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR