Öhman Fonder: "Inflationsprognos för hög, kommer justeras ned"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Riksbanken lämnade såväl reporäntan (-0,25 procent) som räntebanan oförändrad på onsdagen. Räntebeskedet i sig var ingen överraskning, konstaterar Lars Kristian Feste som är chef för ränte- och kreditförvaltningen på Öhman Fonder. Däremot bedömer fondbolaget att Riksbankens inflationsprognos är för optimistisk och kommer behöva justeras ned.

Lars Kristian Feste. (Källa: Öhman Fonder)

Lars Kristian Feste. (Källa: Öhman Fonder)

Hur ser du på dagens besked, är du förvånad?

“Nej, jag är inte förvånad av reporäntebeskedet men kanske lite förvånad över att samtliga Riksbankens prognoser nästintill är oförändrade sedan april. Lite lägre tillväxt 2020 och lite lägre inflation (KPIF) var inte nog för att ändra reporäntebanan. Oavsett bedömer vi att Riksbankens inflationsprognos är för hög och att prognosen kommer att justeras ner i september - då är frågan vad Riksbanken gör med reporäntebanan. I pressmeddelandet understryker Riksbanken osäkerheten i omvärlden och då är det lite överraskande att det inte syns i prognoserna”, kommenterar Lars Kristian Feste till Fonder Direkt.

Vad innebär det här för utsikterna för svenska statsobligationer och företagskrediter?

“Många tror fortfarande att det är Riksbanken som självständigt styr penningpolitiken i Sverige, men eftersom Sverige är en liten och öppen ekonomi styrs mycket av ECB och även av Fed. Det samma gäller för räntemarknaden. Eftersom Sverige har haft en hyfsat bra ekonomisk utveckling de senaste åren är det lite som talar för att tioårsräntan ska handlas omkring 0 procent om vi tittar i våra läroböcker, och inget talar heller för att reporäntan ska vara negativ. Den svenska ränte- och kreditmarknaden påverkas med andra ord av det som händer utomlands. Vi bedömer att räntenivån kommer att sjunka med tiden, mycket baserat på globala megatrender som globalisering, digitalisering och demografi. Mycket tyder också på att den låga räntenivån kvarstår under en tid, något som också Riksbanken påpekar.”

Hur ser du på Riksbankens möjligheter att genomföra en räntehöjning i år?

“Eftersom både ECB och Fed har varslat om mjukare penningpolitik baserat på en svagare konjunktur anser vi att det blir svårt för Riksbanken att höja räntan i slutet av året eller i början på nästa. Om världskonjunkturen försvagas, ja då blir den svagare även Sverige, och då kan inte Riksbanken höja reporäntan.”

Tycker du att det var rätt agerat från Riksbankens sida att hålla både reporänta och räntebana oförändrad?

“Riksbanken har sitt inflationsmått att hålla sig till och nu är KPIF omkring 2 procent. Ser vi framåt är frågan hur bra inflationsprognoser Riksbanken åstadkommer? Historiskt sett har nog Riksbanken varit för positiva gällande löneinflationen. Snart möts LO och Svenskt Näringsliv för att prata lönenivåer. Baserat på det vi ser utomlands kombinerat med rådande globala megatrender det inget som tyder på stora löneökningar de närmaste åren. Oavsett, vår uppgift är inte att säga om Riksbanken gör rätt eller fel, vår uppgift är att förutspå vad Riksbanken faktiskt gör så att vi kan skapa meravkastning till våra fondkunder.”

Hur menar du att kronan bör handlas baserat på det här Riksbanksbeskedet? Bör den stärkas, försvagas, eller varken eller?

“Beskedet var som väntat och vi ser inga stora kursförändringar baserat på dagens besked”, avslutar Lars Kristian Feste.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR